Szopt­atá­si tanác­sa­dás magyarul

Ked­ves anyukák!

Önkén­tes, ingyenes szopt­atá­si tanác­sa­dást kíná­lok ukra­j­nai magyar nyel­vű any­uká­knak és család­tag­ja­i­knak a La Leche Liga szer­ve­zet tanác­sa­dó­jaként, bár­hol is tartoz­kód­nak most. Kérem tölt­se ki az alul­le­vő online űrl­apot, egy-két napon belül jel­ent­ke­zem, több­ny­ire még aznap.

Üdvöz­lettel:

Bau­er Zsuzsa